هوای ۴ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد/ پاک‌ترین هوا سهم اردبیل است

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _سه‌شنبه بیست‌ونهم خرداد_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری مجله آرونو به سنجش شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) ثبت نشده است، در حالی که روز گذشته شرایط کیفی کلان‌شهر اصفهان بر مدار (بنفش) ثبت شد.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در هیچ‌یک از شهرها در وضعیت هوای ناسالم (قرمز) قرار ندارد، در حالی که روز گذشته کلان‌شهرهای اهواز و یزد در چنین موقعیتی قرار داشتند.

در همین راستا، امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۶، شهرکرد با شاخص ۱۳۷، اهواز با شاخص ۱۳۶ و یزد با شاخص ۱۱۰، در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، به‌طوری که روز گذشته شهر تهران در موقعیت ناسالم (نارنجی) ثبت شده بود.

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۵۶، کرج با شاخص ۷۹، بوشهر با شاخص ۶۳، تهران با شاخص ۷۶، مشهد با شاخص ۷۸، بجنورد با شاخص ۶۷، زنجان با شاخص ۷۱، سمنان با شاخص ۶۱، زاهدان با شاخص ۶۵، قم با شاخص ۶۰، کرمان با شاخص ۷۲، کرمانشاه با شاخص ۷۴، اراک با شاخص ۷۹ و همدان با شاخص ۶۱، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته، بیست‌وهشتم خرداد، ایستگاه شهرهای کرج، بوشهر، شهرکرد، مشهد، بجنورد، زنجان، سمنان، زاهدان، قم، کرمان، کرمانشاه، یاسوج، اراک و همدان، وضعیت هوای سالم (زرد) بودند.

مطابق سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست امروز سنجش کیفی هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۴۳، اردبیل با شاخص ۲۵، قزوین با شاخص ۴۰، سنندج با شاخص ۴۱ و یاسوج با شاخص ۴۸، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، قزوین، سنندج و رشت، در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای ایلام، بیرجند، شیراز، گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس ثبت نشده است، به‌طوری که روز گذشته نیز شهرهای ایلام، بیرجند، شیراز، گرگان، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس بدون داده ثبت بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) ثبت نشدند، اما چهار شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۴ شهر سالم (زرد)، پنج شهر پاک (سبز) و هشت شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته یک شهر بسیار ناسالم (بنفش)، دو شهر ناسالم (قرمز)، یک شهر ناسالم (نارنجی)، ۱۴ شهر سالم (زرد)، شش شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده ثبت بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *