درخواست رزرو تبلیغات

رپورتاژ

رپورتاژها قدرت زیادی را برای چندین سال به سایت شما منتتقل می کند و بهتر است این را بدانید که رپورتاژها شامل یکسری موارد و قوانین تایید و منتشر می شوند، لطفا شرایط را ملاحظه و مطالعه نمایید و در صورت مغاییرت هزینه شما به هیچ وجه قابل عودت نیست و شما می توانید یک مجدد رپورتاژ دیگری ارسال نمایید.

شرایط :

اگر مشخص شود رپورتاژ شما شاکی دارد ، باید شاکی مستندات محکمی ارائه نمایید و در صورت مشخص شدن این عدله هزینه رپورتاژ شما سوخت خواهد شد و دامنه شما در دسته اخطاری ها قرار میگیرد و در صورت تکرار این مورد تمام بک لینک ها و رپورتاژ های شما برای همیشه حذف و دیگر هیچ خدماتی برای دامنه شما انجام نخواهد شد.

بک لینک فوتری

بک لینک فوتری از قوی ترین بک لینک ها می باشد و قدرت زیادی را به سایت شما می دهد و مناسب برای افزایش پیج رنک و افزایش رتبه در نتایج گوگل می باشد.

از آنجایی که در مجله آرونو محدودیت تعداد بک لینک در فوتر وجود دارد شرایط سختی بر این بک لینک ها حاکم است و به صورت ماهانه باید تمدید بشوند ، در صورت تخدی از قوانین بک لینک شما حذف خواهد شد.

شرایط :

بک لینک سایدباری

بک لینک سایدباری قوی ترین بک لینک  می باشد و قدرت زیادی را به سایت شما می دهد و مناسب برای افزایش پیج رنک و افزایش رتبه در نتایج گوگل می باشد.

از آنجایی که در مجله آرونو محدودیت تعداد بک لینک در سایدباری وجود دارد شرایط سختی بر این بک لینک ها حاکم است و به صورت ماهانه باید تمدید بشوند ، در صورت تخدی از قوانین بک لینک شما حذف خواهد شد.

شرایط :

بنر صفحه اصلی

بنر ها با دو موضوع استفاده می شوند.

1- برندینگ 

2- بک لینک فالو قدرتمند

برای استفاده از بنر ها مثل بک لینک ها و رپورتاژ ها قوانین خاص وجود دارد که همان قوانین در بنر ها صدق می کند.

شرایط :

بنر سایدباری

بنر ها با دو موضوع استفاده می شوند.

1- برندینگ 

2- بک لینک فالو قدرتمند

برای استفاده از بنر ها مثل بک لینک ها و رپورتاژ ها قوانین خاص وجود دارد که همان قوانین در بنر ها صدق می کند.

شرایط :