هوای تهران رکوردار آلودگی در کشور است/ پاک‌ترین هوا سهم ایلام شد

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم خرداد_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری مجله آرونو به سنجش شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) ثبت نشده است، اما روز گذشته کلان‌شهر اصفهان در موقعیت بسیار ناسالم (بنفش) ثبت شد.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای تهران با شاخص ۱۶۸، زاهدان با شاخص ۱۶۲ و اصفهان با شاخص ۱۵۸ در وضعیت هوای ناسالم (قرمز) قرار دارد، در حالی که روز گذشته هیچ‌یک از شهرها در چنین موقعیتی قرار نداشتند.

در همین راستا، امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۱۰۵، اهواز با شاخص ۱۲۰ و زنجان با شاخص ۱۴۲، در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، به‌طوری که روز گذشته تهران، اهواز، زنجان، زاهدان، قم، سنندج و یزد در موقعیت ناسالم (نارنجی) ثبت شده بود.

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای بوشهر با شاخص ۶۸، مشهد با شاخص ۷۴، بجنورد با شاخص ۶۳، قزوین با شاخص ۶۰، قم با شاخص ۷۷، سنندج با شاخص ۷۰، کرمان با شاخص ۵۶، کرمانشاه با شاخص ۵۲، اراک با شاخص ۱۰۰، همدان با شاخص ۷۷ و یزد با شاخص ۶۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته، بیست‌وششم خرداد، ایستگاه شهرهای کرج، بوشهر، مشهد، بجنورد، سمنان، قزوین، کرمان، کرمانشاه و اراک، وضعیت هوای سالم (زرد) بودند.

مطابق سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست امروز سنجش کیفی هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۵۰، ارومیه با شاخص ۲۷، اردبیل با شاخص ۳۲، ایلام با شاخص ۱۳، بیرجند با شاخص ۴۷، سمنان با شاخص ۵۰ و شیراز با شاخص ۴۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، ایلام، بیرجند، شیراز و همدان، در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای شهرکرد، یاسوج، گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس ثبت نشده است، به‌طوری که روز گذشته نیز شهرکرد، یاسوج، گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس بدون داده ثبت بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) ثبت نشدند، اما سه شهر ناسالم (قرمز)، سه شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد شهر سالم (زرد)، هفت شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته یک شهر بسیار ناسالم (بنفش)، هفت شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۹ شهر سالم (زرد)، هفت شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده ثبت بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *