هوای اصفهان همچنان بر مدار بنفش ثبت شد / شاخص کیفی ۱۶ شهر سالم و پاک است

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _شنبه بیست‌وششم خرداد_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری مجله آرونو به سنجش شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) ثبت نشده است. ایستگاه کلان‌شهر اصفهان با شاخص ۲۰۳ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) قرار دارد، در حالی که روز گذشته هوای شهر اصفهان در چنین موقعیتی ثبت شد. امروز شرایط کیفی هوای هیچ‌یک از کلان‌شهر همچون روز گذشته در وضعیت هوای ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای تهران با شاخص ۱۵۰، اهواز با شاخص ۱۲۵، زنجان با شاخص ۱۳۹، زاهدان با شاخص ۱۴۳، قم با شاخص ۱۳۰، سنندج با شاخص ۱۱۶ و یزد با شاخص ۱۰۹ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، به‌طوری که روز گذشته تهران، اهواز و یزد در موقعیت ناسالم (نارنجی) ثبت شده بود.

بر این اساس امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۸۶، بوشهر با شاخص ۶۶، مشهد با شاخص ۵۱، بجنورد با شاخص ۶۱، سمنان با شاخص ۹۸، قزوین با شاخص ۶۱، کرمان با شاخص ۶۲، کرمانشاه با شاخص ۵۹ و اراک با شاخص ۷۲، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته بیست‌وپنجم خرداد، ایستگاه شهرهای کرج، بوشهر، مشهد، بجنورد، زنجان، سمنان، قم، سنندج، زاهدان، کرمان، اراک و همدان، در وضعیت هوای سالم (زرد) بودند.

مطابق سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست امروز سنجش کیفی هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۳۳، ارومیه با شاخص ۳۶، اردبیل با شاخص ۳۱، ایلام با شاخص ۳۰، بیرجند با شاخص ۴۸، شیراز با شاخص ۴۴ و همدان با شاخص ۴۹، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، بیرجند، شیراز، قزوین و کرمانشاه، در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای شهرکرد، یاسوج، گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس ثبت نشده است، به‌طوری که روز گذشته نیز ایلام، شهرکرد، یاسوج، گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس بدون داده ثبت بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) و ناسالم (قرمز) ثبت نشدند، اما یک شهر بسیار ناسالم (بنفش)، هفت شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۹ شهر سالم (زرد)، هفت شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته یک شهر بسیار ناسالم (بنفش)، سه شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۲ شهر سالم (زرد)، هفت شهر پاک (سبز) و هشت شهر بدون داده ثبت بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *