هوای اصفهان رکوردار آلودگی در کشور است/شاخص کیفی ۲۰ شهر سالم و پاک ثبت شد

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _دوشنبه بیست‌وهشتم خرداد_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری مجله آرونو به سنجش شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) ثبت نشده است، در حالی که شرایط کیفی کلان‌شهر اصفهان با شاخص ۲۲۳ در موقعیت بسیار ناسالم (بنفش) ثبت شد.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای اهواز با شاخص ۱۵۴ و یزد با شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم (قرمز) قرار دارد، در حالی که روز گذشته شهرهای تهران، زاهدان و اصفهان در چنین موقعیتی قرار داشتند.

در همین راستا، امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای تهران با شاخص ۱۱۰، در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، به‌طوری که روز گذشته شهرهای کرج، اهواز و زنجان در موقعیت ناسالم (نارنجی) ثبت شده بود.

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۶۱، بوشهر با شاخص ۷۳، شهرکرد با شاخص ۷۳، مشهد با شاخص ۵۳، بجنورد با شاخص ۵۲، زنجان با شاخص ۷۱، سمنان با شاخص ۶۳، زاهدان با شاخص ۸۴، قم با شاخص ۵۳، کرمان با شاخص ۵۸، کرمانشاه با شاخص ۵۹، یاسوج با شاخص ۵۳، اراک با شاخص ۷۵ و همدان با شاخص ۶۶، وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته، بیست‌وهشتم خرداد، ایستگاه شهرهای بوشهر، مشهد، بجنورد، قزوین، قم، سنندج، کرمان، کرمانشاه، اراک، همدان و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) بودند.

مطابق سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست امروز سنجش کیفی هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۴۴، ارومیه با شاخص ۲۵، اردبیل با شاخص ۳۷، قزوین با شاخص ۳۴، سنندج با شاخص ۳۶ و رشت با شاخص ۴۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، ایلام، بیرجند، سمنان و شیراز، در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای ایلام، بیرجند، شیراز، گرگان، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس ثبت نشده است، به‌طوری که روز گذشته نیز شهرهای شهرکرد، یاسوج، گرگان، رشت، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس بدون داده ثبت بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) ثبت نشدند، اما یک شهر بسیار ناسالم (بنفش)، دو شهر ناسالم (قرمز)، یک شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۴ شهر سالم (زرد)، شش شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته سه شهر ناسالم (قرمز)، سه شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد شهر سالم (زرد)، هفت شهر پاک (سبز) و هفت شهر بدون داده ثبت بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *