زاهدان رکوردار آلودگی هوا در کشور است/شاخص کیفی ۲۲ شهر سالم و پاک ثبت شد

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، اگر نگاهی به امروز _دوشنبه یازدهم تیر_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری مجله آرونو به سنجش شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، امروز سنجش کیفیت هوای هیچ‌کدام از شهرها همچون روز گذشته در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) قرار ندارد.

در همین راستا، امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه شهر زاهدان با شاخص ۱۹۲، در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد، در حالی که روز گذشته شاخص کیفی هوای شیراز و اصفهان بر مدار قرمز ثبت شد.

قابل توجه است که امروز شرایط کیفی هوای کلانشهرهای اصفهان با شاخص ۱۴۶، تهران با شاخص ۱۲۷ و شهرکرد با شاخص ۱۲۵، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است، اما روز گذشته شهرهای تهران، اهواز، زاهدان و یزد بر مدار ناسالم (نارنجی) بود.

شایان ذکر است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، کلانشهرهای کرج با شاخص ۱۰۰، بیرجند با شاخص ۵۴، مشهد با شاخص ۶۱، بجنورد با شاخص ۵۴، اهواز با شاخص ۹۵، زنجان با شاخص ۸۲، سمنان با شاخص ۶۲، قزوین با شاخص ۵۴، قم با شاخص ۸۸، سنندج با شاخص ۵۳، کرمان با شاخص ۷۹، کرمانشاه با شاخص ۸۲، یاسوج با شاخص ۶۳، اراک با شاخص ۹۴، همدان با شاخص ۷۸ و یزد با شاخص ۹۵، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته دهم تیر، سنجش کیفیت هوا در شهرهای کرج، بوشهر، بیرجند، مشهد، بجنورد، سمنان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، یاسوج، اراک و همدان، وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده بودند.

در همین راستا، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۴۵، ارومیه با شاخص ۲۶، اردبیل با شاخص ۲۹، ایلام با شاخص ۲۵، بوشهر با شاخص ۴۸ و رشت با شاخص ۴۴، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، ایلام، زنجان، سنندج و رشت، در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب، امروز شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای شیراز، گرگان، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس ثبت نشده است، به طوری که روز گذشته نیز شهرهای شهرکرد، گرگان، خرم‌آباد، ساری و بندرعباس بدون داده ثبت بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت بسیار خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) ثبت نشدند، اما یک شهر ناسالم (قرمز)، سه شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۶ شهر سالم (زرد)، شش شهر پاک (سبز) و پنج شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته دو شهر ناسالم (قرمز)، چهار شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۳ شهر سالم (زرد)، هفت شهر پاک (سبز) و پنج شهر بدون داده ثبت بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *