در جشنواره فیلم تصویر چه خبر است؟

فهرست مطالب

جشنواره فیلم تصویر این روزها در خانه هنرمندان ایران، میزبان فیلم‌های برگزیده این رویداد در سال‌های گذشته است.

به گزارش آرونو ، برنامه‌ی مرور فیلم‌های برنده (بخش ویژه شهر تهران و مسابقه جوانان زیر ۲۵ سال جشنواره فیلم تصویر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰) اعلام شده است.

جشنواره فیلم تصویر که روز گذشته سه شنبه اول اسفند ماه با نمایش مستند «کیارستمی مشغول کار است» به کارگردانی سیف الله صمدیان آغاز شد، در روزهای پیش رو میزبان این فیلم‌هاست:

چهارشنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

هفتمین دوره جشنواره فیلم تصویر ۱۳۸۸

دیپلم افتخار: پایان بی‌صدا/ کارگردان: یوسف حاتمی‌کیا/ ۵ دقیقه

تقدیر: با مورچه ها می رقصد/ کارگردان: داریوش نهداران/ ۲ دقیقه

تقدیر: یک بدون عنوان تلخ/ کارگردان: سارا ایوزخانی/ ۳ دقیقه

دیپلم افتخار: ننو، گهواره دستی ننه هامان/ کارگردان: احسان شادمانی/ ۲۴ دقیقه

تقدیر: خاطره نی‌آوران/ کارگردان: هادی آفریده/ ۲۸ دقیقه

تندیس: همه‌چیز سر جاشه/ کارگردان: میلاد ثابت‌کار/ ۲۳ دقیقه

نهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۰

دیپلم افتخار: روسری گلدار/ کارگردان: اکبر ترابپور/ ۱۰ دقیقه

ساعت ۱۶

هفتمین دوره جشنواره فیلم تصویر۱۳۸۸

دیپلم افتخار: شاه گفت نزن و عکاسی آغاز شد/ کارگردان: میلاد شاه‌جانی/ ۱۰ دقیقه

دیپلم افتخار: چتر رنگی/ کارگردان: هدی اصفهانی/ ۳ دقیقه

تقدیر: نزدیک تر/ کارگردان: حسین براتی/ ۳ دقیقه

دیپلم افتخار: سیانور/ کارگردان: آیدین افخمی ۱۷ دقیقه

تقدیر : اینجا تهران است صدای/ کارگردان: انوشیروان مسعودی / ۱۸ دقیقه

تقدیر: ایمان بیاوریم/ کارگردان: عطیه عطارزاده/ ۲۷ دقیقه

تندیس : تیر/ کارگردان: محمد جواد قاسمپور/ ۹ دقیقه

ساعت ۱۸

بخش فیلم های ویژه شهر تهران نهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۰

دیپلم افتخار داستانی: متامورفوسیس/ کارگردان: سینا آذین/ ۱۸ دقیقه

تندیس مستند: ناخوانده در تهران/ کارگردان: مینا کشاورز/ ۸۳ دقیقه

پنجشنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۲

اکران ندارد

جمعه چهارم اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

هشتمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۸۹

تقدیر: اتاق سفید/ کارگردان: سیاوش مقدم/ ۳۵ دقیقه

نهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۰

دیپلم افتخار: بی بی تولدت مبارک/ کارگردان: سیدحامد نوبری/ ۳۶ دقیقه

دیپلم افتخار: دم کت/ کارگردان: احسان عمیدیان/ ۲۶ دقیقه

تندیس: شهر مرزی/ کارگردان: امین بیگی/ ۸ دقیقه

دهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۱

تقدیر: وقتی که/ کارگردان: مهدی مختاری/ ۴ دقیقه

ساعت ۱۶

نهمین جشنواره فیلم تصویر/ ۱۳۹۰

تقدیر : چند دقیقه صبح/ کارگردان: مهدی تیموری/ ۱۹ دقیقه

دهمین جشنواره فیلم تصویر

۱۳۹۱

دیپلم افتخار: میخورد بر بام خانه/ کارگردان : تیمور قادری ۳ دقیقه

دیپلم افتخار: و ما در این لحظه مُردیم/ کارگردان: حامد صیامی/ ۱۱ دقیقه

تقدیر : رویایی در خاورمیانه/ کارگردان: نگین نصیری/ ۳ دقیقه

تقدیر : پرتره/ کارگردان: بهنام عابدی/ ۱۳ دقیقه

دیپلم افتخار: اسب چوبی/ کارگردان: مهدی بخشی مقدم/ ۲۲ دقیقه

تندیس: کامیابی مسک/ کارگردان : محمدصادق دهقانی/ ۲۸ دقیقه

یازدهمین جشنواره فیلم تصویر/ ۱۳۹۲

تقدیر از جلوه های ویژه: دیروز را بکش/ کارگردان: احسان محمدی/ ۱۲ دقیقه

شنبه پنجم اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

یازدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۲

دیپلم افتخار: آوا/ کارگردان: سهند کبیری/ ۱۴ دقیقه

دیپلم افتخار: قاب عکس یا/ کارگردان: علی‌اکبر فیروزجنگ/ ۲ دقیقه

تقدیر: نقش هر پرده/ کارگردان: مریم فرح زادی/ ۸ دقیقه

دیپلم افتخار: موقت/ کارگردان: بهزاد آزادی/ ۱۵دقیقه

تقدیر: خان آخر/ کارگردان: گل اندام صفری / ۳۰ دقیقه

دیپلم افتخار: روی زیرزمین/ کارگردان: ماهان خمامی‌پور/ ۴۱ دقیقه

تندیس: مالکیه/ کارگردان: محمد باقر شاهین/ ۲ دقیقه

ساعت ۱۶

دوازدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۳

دیپلم افتخار: چه زخمهاست نهان/ کارگردان: مونا شمس/ ۵ دقیقه

تقدیر: نقطه قرمز/ کارگردان: مطهره احمدپور/ ۵ دقیقه

تقدیر: می لا دو/ کارگردان: فاطمه طوسی/ ۳۰ دقیقه

تقدیر: تکنوازی/ کارگردان: ایمان فراهانی ۴۰ دقیقه

تندیس: قنات شهر خاموش/ کارگردان: حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری/ ۱۴دقیقه

تندیس ویژهی بهترین تصویر آفتاب سوخته/ کارگردان: بهرام ارک و بهمن ارک/ ۱۵ دقیقه

ساعت۱۸

بخش فیلم‌های ویژه شهر تهران نهمین جشنواره فیلم تصویر/ ۱۳۹۰

دیپلم افتخار مستند: پارک مارک/ کارگردان: بکتاش آبتین/ ۴۲ دقیقه

تندیس مستند: پیر پسر/ کارگردان: مهدی باقری/ ۵۸ دقیقه

یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت۱۴

دوازدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۳

دیپلم افتخار: نجس/ کارگردان: بهرام ارک و بهمن ارک/ ۱۹ دقیقه

دیپلم افتخار: حذف اضطراری/ کارگردان: فهیمه آقاحسنی/ ۳۰ دقیقه

دیپلم افتخار: بن بست/ کارگردان: آرمان خوانساریان/ ۳۸ دقیقه

تندیس: لام تا کام/ کارگردان: محسن بانصیری/ ۲۲ دقیقه

ساعت۱۶

دوازدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۳

تقدیر: رویای خاکستری/ کارگردان: علی صادقیان/ ۳۹ دقیقه

سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۴

دیپلم افتخار: تاریک روشن/ کارگردان: بهنام عابدی/ ۱۵ دقیقه

دیپلم افتخار و تقدیر بهترین تصویر: فیلم قرمز/ کارگردان: سیدمهدی حسینی و سیدحمید حسنی/ ۱۱دقیقه

دیپلم افتخار: پنج شنبه و نیم/ کارگردان: سیدمهدی حسینی و سیدحمید حسنی/ ۲۲ دقیقه

تقدیر و تندیس بهترین تصویر : امحا/ کارگردان: کوثر حیدری و شفق ابوسبا/ ۱۰ دقیقه

تندیس : خوشبختی بدون پول/ کارگردان: مهیار حمیدیان/ ۱۶ دقیقه

دوشنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۴

تقدیر: بیگانه/ کارگردان: فردین انصاری/ ۱۵دقیقه

تقدیر: بازتاب/ کارگردان: جعفر صیادی/ ۳ دقیقه

دیپلم افتخار: سبز کله غازی/ کارگردان: آرمان خوانساریان/ ۳۰ دقیقه

تقدیر: طیب/ کارگردان: مهدی مطهر-احمد کشاورز/ ۴۱ دقیقه

تندیس: سکوت کن/ کارگردان: حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری/ ۲۴ دقیقه

ساعت۱۶

سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۴

تقدیر: بّردی/ کارگردان: محسن کولیوندی/ ۲۴ دقیقه

تقدیر: چاق کچل سیبیلو/ کارگردان: محسن نجفی مهری/ ۳۰ دقیقه

دیپلم افتخار: چشم جنگ/ کارگردان: یوسف حاتمیکیا – مهدی برجیان/ ۶۰ دقیقه

ساعت۱۸

بخش فیلم‌های ویژه شهر تهران نهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۰

تقدیر مستند: طهران سرای روشن/ کارگردان: محسن حسینی/ ۵ دقیقه

تقدیر داستانی: روشنایی‌های شهر/ کارگردان: آیدا پناهنده/ ۱۹ دقیقه

دیپلم افتخار و تندیس دوره هفتم: سلاطین خیابان‌ها/ کارگردان: پالیزخوشدل و زینب تبریزی/ ۳۸ دقیقه

تندیس داستانی: تولدت مبارک/ کارگردان: فرشته پرنیان/ ۱۵ دقیقه

تندیس داستانی: رها/ کارگردان: امیرپارسا مهر و پیمان نعیمی/ ۲۸ دقیقه

سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۴

تقدیر: کشتارگاه/ کارگردان: بهزاد آزادی/ ۲۴ دقیقه

تقدیر: وقتی صنم گریست/ کارگردان: مجید شیدا – فریبرز آهنین/ ۲۹ دقیقه

چهاردهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۵

دیپلم افتخار: آپوفیس/ کارگردان: خشایاررحیمی/ ۱۳ دقیقه

تندیس: اشیاءگمشده/ کارگردان: حامد نجابت/ ۱۶ دقیقه

تندیس: سینما رفتن بدون سیما/ کارگردان: فرناز زارعیان/ ۲۹ دقیقه

ساعت ۱۶

چهاردهمین جشنواره فیلم تصویر/ ۱۳۹۵

دیپلم افتخار: سیب/ کارگردان: نداسادات میرمحمدی/ ۳ دقیقه

دیپلم افتخار: بهتر از زندگی/ کارگردان: ماهان خمامیپور/ ۲۹ دقیقه

تقدیر: راه قریب/ کارگردان: علیرضا کاظمیان/ ۷۴ دقیقه

چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

چهاردهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۵

جایزه ویژه هیات داوران : پلیس‌ها نمی‌دانند/ کارگردان: سام چگینی/ ۷ دقیقه

دیپلم افتخار: پنجاه سالگی/ کارگردان: صبا ندایی/ ۵۹ دقیقه

تندیس: ۳۸.۱/ کارگردان: سالار شریفی/ ۳۸ دقیقه

پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۶

دیپلم افتخار: پنهانترین صداها به رنگ آباند/ کارگردان: هیمن باجلانی/ ۶ دقیقه

ساعت ۱۶

پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۶

دیپلم افتخار: داستان عروسک‌ها/ کارگردان: سیدمصطفی فخاری نیری/ ۲۰ دقیقه

تقدیر: برای فروش/ کارگردان: علی بنائیان/ ۱۴ دقیقه

دیپلم افتخار: بالانس/ کارگردان: برزان رستمی/ ۳ دقیقه

تقدیر: چرخ/ کارگردان: فرید حاجی/ ۲۸ دقیقه

تقدیر: هشتاد متر سی هشتصد/ کارگردان: پیام نیکفرد/ ۳۱ دقیقه

تندیس: آسمان آبی زمین پاک/ کارگردان: مهیار ماندگار/ ۱۱ دقیقه

پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر/ ۱۳۹۶

دیپلم افتخار: خوشحال و شاد و بیزارم/ کارگردان: ایمان فراهانی ۳۰ دقیقه

تقدیر: خانه پدری/ کارگردان: روزبه شعرای نجاتی/ ۲۵ دقیقه

تقدیر: من نجس نیستم/ کارگردان: علی حسینی صدر/ ۳۰ دقیقه

تندیس: سایه فیل/ کارگردان: آرمان خوانساریان/ ۲۲ دقیقه

ساعت ۱۶

نهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۰

تندیس: شنبه/ کارگردان: سعید روستایی/ ۲۶ دقیقه

دهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۱

تندیس بهترین فیلم داستانی: مراسم/ کارگردان: سعید روستایی/ ۲۹ دقیقه

یازدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۲

تندیس : خیابان های خلوت/ کارگردان: سعید روستایی/ ۲۷ دقیقه

جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲

اختتامیه

شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۶

تقدیر: فایلها موجود نیست/ کارگردان: رامین محمدیار ۱۷ دقیقه

تقدیر بهترین تصویر: فاش/ کارگردان: احسان مختاری/ فیلمبردار: حامد حسینی سنگری/ ۱۵ دقیقه

شانزدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۷

دیپلم افتخار و تندیس بهترین تصویر: افسرده نیستم/ کارگردان: محمد ارسلان/ ۸ دقیقه

تقدیر: انسان واره/ کارگردان: سیدمحمد تقیان/ ۴ دقیقه

تقدیر: چندش/ کارگردان: رضا نجاتی/ ۱۵دقیقه

تقدیر: بومرنگ/ کارگردان: پدرام ابوئی/ ۳۰ دقیقه

دیپلم افتخار: پناه/ کارگردان: ابوالفضل حسینیپور/ ۱۴ دقیقه

تندیس: موزه/ کارگردان: پدرام حبیب پیران ۲ دقیقه

ساعت ۱۶

شانزدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۷

تقدیر: بَخ تَک/ کارگردان: نرگس نره‌ای/ ۲۰ دقیقه

دیپلم افتخار: چغامیش/ کارگردان: آریان عطارپور/ ۲۶ دقیقه

دیپلم افتخار: سالسوس/ کارگردان: آریان عطارپور/ ۴۳ دقیقه

تندیس: تشریح/ کارگردان: سیاوش شهابی/ ۲۰ دقیقه

یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

شانزدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۷

تقدیر: خودتو برسون/ کارگردان: آیدا تبیانیان/ ۱۷ دقیقه

تقدیر: سکوت سفید/ کارگردان: یاسین فرخی/ ۲۶ دقیقه

دیپلم افتخار: بلوبری/ کارگردان: علی جعفرآبادی/ ۲۹ دقیقه

هفدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۸

دیپلم افتخار و تندیس بهترین تصویر: تله/ کارگردان: شیرین اخلاصی/ ۱۱ دقیقه

دیپلم افتخار: واحد شش/ کارگردان: علی افشاری/ ۱۴ دقیقه

تندیس: ناهید/ کارگردان: صمد علیزاده/ ۱۴ دقیقه

ساعت ۱۶

هفدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۸

تقدیر: او که اهلی نشد/ کارگردان: صالح کاشفی/ ۱۶ دقیقه

تقدیر: رسوخ/ کارگردان: علی ملکی/ یک دقیقه

تقدیر: پاس/ کارگردان: الیکا عبدالهی/ ۱۰ دقیقه

دیپلم افتخار: شیپور/ کارگردان: محمدرضا سیف – ابوذرمرجانی/ ۲۵ دقیقه

دیپلم افتخار: من خواب‌های مادرم را می‌بینم/ کارگردان: حجت غلامی/ ۱۶ دقیقه

تقدیر: شوفر/ کارگردان: رضا نجاتی/ ۱۶ دقیقه

تندیس: سونا/ کارگردان: مریم مهدیه/ ۱۶ دقیقه

هجدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۹

دیپلم افتخار: هیرودو/ کارگردان: سروش باغبانی/ ۱۰ دقیقه

دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

هجدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۳۹۹

دیپلم افتخار: شیوع/ کارگردان: میثم مرادی/ ۱۳ دقیقه

تقدیر/ تقدیر بهترین تصویر: چند دقیقه زیر صفر/ کارگردان: هیراد آذرنگ/ مدیر فیلمبرداری: حسین نادری/ ۷ دقیقه

تقدیر: ناخواسته/ کارگردان: محمدجوادضیغمی/ ۱۰ دقیقه

تقدیر و تندیس بهترین تصویر: میرا/ کارگردان: امیرحسین ریاحی/ مدیر فیلمبرداری: احسان شیرمحمدی/ ۱۳ دقیقه

تقدیر: ویروسی دیگر/ کارگردان: آنوشا مقدم‌پور/ ۱۵ دقیقه

دیپلم افتخار: آن بالا/ کارگردان: رعنا صفی یاری/ ۱۸ دقیقه

تقدیر: تأخیر/ کارگردان: نیما سیاوش/ ۲۲ دقیقه

تندیس: ذن کارگردان: محمدرضا گلپور/ ۱۲ دقیقه

ساعت ۱۶

هجدهمین جشنواره فیلم تصویر ۱۳۹۹

دیپلم افتخار: برای بار دوم/ کارگردان: لیلا اخباری/ ۱۹ دقیقه

تندیس: اسب سفید بالدار/ کارگردان: مهیار ماندگار/ ۲۰ دقیقه

نوزدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۴۰۰

تقدیر: عوارض جانبی/ کارگردان: لیلا اخباری/ ۲۰ دقیقه

دیپلم افتخار: تهاتر/ کارگردان: زیبا کرمعلی – عماد آراد/ ۲۰ دقیقه

دیپلم افتخار: ماهی کش/ کارگردان: نیوشا نادری/ ۲۲ دقیقه

سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۴

نوزدهمین جشنواره فیلم تصویر۱۴۰۰

دیپلم افتخار: ناهشیار/ کارگردان: نیما کلوندی/ ۹ دقیقه

دیپلم افتخار: تو کیستی؟/ کارگردان: صدف بیگلری/ یک دقیقه

تقدیر: رنج و رنگ/ کارگردان: محمد سجاد آقاجانی / ۱۳ دقیقه

تقدیر: بوم سیاه/ کارگردان: شیرین اخلاصی/ ۱۷ دقیقه

تقدیر: سر میز شام/ کارگردان: متین طالب‌زاده و هادی یغمایی/ ۱۳ دقیقه

تندیس: مربع/ کارگردان: عرفان آدیگوزلی/ ۱۲ دقیقه

تندیس و تندیس بهترین تصویر: روزهای خاکستری/ کارگردان: احسان نورتقانی/ ۳۴ دقیقه

انتهای پیام 

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *