تورم ماهانه صنعت و معدن کاهش یافت

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه امسال 1186.6 است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 3.3 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 22.9 درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 28.9 درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) 3.3 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (4.3 درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه قبل، 3.3 درصد افزایش دارد.

در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 12.6 درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم ماهانه با 0.5 درصد مربوط به گروه ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت است؛ همچنین در این ماه گروه‌های ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل و ساخت فلزات پایه به ترتیب با تورم 0.5- درصد و 0.4- درصد مواجه بوده‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 22.9 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (19.0 درصد)، 3.9 واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 22.9 درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با 38.8 درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم نقطه به نقطه با 7.2 درصد مربوط به گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماههی منتهی به اردیبهشت 1403 نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 28.9 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (29.2 درصد)، 0.3 واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 28.9 درصد افزایش دارد.

بیشترین تورم سالانه در این ماه با 60.3 درصد مربوط به گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر و کمترین تورم سالانه با 15.4درصد مربوط به گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

مرکز آمار ایران همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه را اعلام کرد که براساس آن شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در این ماه 1985.2 است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.6 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19.7 درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، 39.2 درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2.1 درصد)، 0.5 واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه قبل، 1.6 درصد افزایش دارد.

بیشترین تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با 4.7 درصد مربوط به گروه سایر معادن و کم‌ترین تورم ماهانه با 1.1 درصد مربوط به گروه کانه‌های فلزی است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19.7 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (17.8 درصد)، 1.9 واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، دراردیبهشت ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 19.7 درصد افزایش دارد.

بیشترین تورم نقطه به نقطه در این ماه با 31.9 درصد مربوط به گروه سایرمعادن و کمترین تورم نقطه به نقطه با 16.7 درصد مربوط به گروه زغالسنگ است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 39.2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (41.4 درصد)، 2.2 واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 39.2 درصد افزایش دارد.

بیشترین تورم سالانه در اردیبهشت ماه 1403 با 44.2 درصد مربوط به گروه سایر معادن و کم‌ترین تورم سالانه با 27.1 درصد مربوط به گروه زغال سنگ است.

انتهای پیام/

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *