تثبیت ۱۴ باغ در تهران

فهرست مطالب

اعضای شورای شهر تهران باغ بودن یا نبودن چند ملک در پایتخت را بررسی کردند.

به گزارش آرونو ، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی پرونده‌های پلاک ثبتی را در دستور کار قرار دادند که جعفر شربیانی در تشریح جزییات پرونده اول گفت: این پرونده ۲۵۵۲ متر در منطقه چهار است که حتی از نصاب قانونی نیز بیشتر درخت دارد و همچنین رأی کمیسیون ماده ۱۲ دایر بر باغ بودن این ملک است و ما نیز این ملک را باغ اعلام می‌کنیم که اعضای شورا با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

در ادامه شربیانی افزود: ملک دیگر بیش از ۲۲۰۰ متر در منطقه چهار است که نه تنها حد نصاب درختان را دارد؛ بلکه رأی کمیسیون ماده ۱۲ را نیز دارد و براساس تصاویر ماهواره‌ای گستره قالب این ملک پوشیده از درخت است و ما نیز در کمیسیون این ملک را باغ اعلام کردیم که اعضای شورا با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

شربیانی به پرونده دیگری متعلق به یک زمین بیش از ۲۰۰۰ متری در منطقه چهار که حد نصاب درختان را داراست اشاره کرد و گفت: رأی کمیسیون ماده ۱۲ نیز دایر بر باغ بودن است و این قطعه زمین تفکیک شده از پهنه سبز است که ما در کمیسیون این ملک را باغ اعلام کردیم.

به گزارش آرونو ، اعضای شورا نیز با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

وی در ادامه با بیان این‌که پرونده دیگر متعلق به یک ملک ۲۲۲۰ متری در منطقه چهار است، ادامه داد: این ملک حد نصاب درختان را ندارد اما کمیسیون ماده ۱۲ آن دایر بر باغ بودن است و ما نیز این ملک را باغ اعلام می‌کنیم. اعضای شورا نیز با رای خود این ملک را باغ اعلام کردند.

شربیانی با اشاره به پرونده‌ای دیگر به متراژ ۱۲۰۰ متر در منطقه سه تهران گفت: سند این ملک یک قطعه زمین است اما تصاویر هوایی نشان می‌دهد که ملک پوشیده از درختان ارزشمند با محیط بن بالاست و ما این ملک را باغ اعلام می‌کنیم که اعضای شورا با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

وی در ادامه با اشاره به پرونده دیگر اظهار کرد: این ملک ۳۸۰۰ متر در منطقه یک واقع شده و تصاویر هوایی نشان می‌دهد که گستره قالب این پلاک درختان بوده است اما در حال حاضر درخت کم دارد، البته رأی کمیسیون ماده ۱۲ دایر بر باغ بودن است و ما این ملک را باغ اعلام می‌کنیم.

به گزارش آرونو ، اعضای شورا با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

وی افزود: پرونده دیگر متعلق به یک ملک ۲۷۰۰ متری در منطقه ۲۰ است که کمیسیون ماده هفت در سال جاری رأی بر باغ بودن این ملک داده است و سند این ملک نیز باغ است و ما نیز این ملک را باغ اعلام می‌کنیم. اعضای شورا نیز با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

شربیانی در ادامه اضافه کرد: پرونده‌ای دیگر متعلق به منطقه ۲ است که حد نصاب درختان را ندارد و سند این ملک نیز زمین بوده است اما رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر باغ بودن را دارد که اعضای شورا با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

وی پرونده دیگر را متعلق به یک زمین ۱۱۱۳ متری در منطقه سه عنوان کرد که حد نصاب درختان را ندارد و سند آن نیز یک امارت و باغچه اعلام شده است که ما این ملک را غیرباغ اعلام می‌کنیم.

به گزارش آرونو ، اعضای شورا نیز با رأی خود این ملک را غیرباغ اعلام کردند.

وی همچنین در تشریح جزییات یک ملک ۱۰۰۰ متری در منطقه پنج اظهار کرد: سند این ملک یک قطعه زمین مشجر موسوم به توتستان است و ما این ملک را باغ اعلام می‌کنیم. اعضای شورا با رأی خود این ملک را باغ اعلام کردند.

شربیانی در تشریح ۲ پرونده پلاک ثبتی گفت: ملک اول ۱۲۰۰ متر در منطقه سه واقع شده که حدنصاب درختان ارزشمند را دارد که ما آن را باغ اعلام کردیم و ملک دوم ۷۰۰۰ متر در منطقه ۲۲ است که کمیسیون ماده هفت اعلام کرده که این ملک حد نصاب درختان را ندارد؛ اما شرایط احراز باغ را دارد که ما نیز این ملک را در کمیسیون باغ تشخیص دادیم.

به گزارش آرونو ، اعضای شورا نیز با رأی خود این ۲ ملک را باغ اعلام کردند.

شربیانی اضافه کرد: پرونده دیگر متعلق به یک ملک ۲۲۰۰ متری در منطقه یک است که براساس پایش عکس‌های ماهواره‌ای متوجه شدیم که گستره قالب این ملک درخت بوده و ما نیز این ملک را باغ اعلام کردیم و پرونده دیگر متعلق به یک ملک ۷۷۹ متری در منطقه یک بوده که حد نصاب درختان را دارد و ما نیز این ملک را باغ اعلام می‌کنیم.

به گزارش آرونو ، اعضای شورا با رأی خود این ۲ ملک را باغ اعلام کردند.

انتهای پیام

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *