تاکید رئیس جمهور شهید بر اتمام طرح‌های ۳۰ ساله

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ارتباط با سفرهای استانی رئیس جمهور شهید گفت: در دوره سه سالی که آقای رئیسی به مردم خدمت کردند حکمرانی مردم محور و مردم پایه بود و تنها چیزی که اهمیت داشت رضایت حداکثری برای مردم بود. از اقدامات مهمی که آقای رئیس جمهور به جد دنبال کردند موضوع سفرهای استانی ایشان به عنوان رویکردی که با مردم مواجه دقیق تری داشته باشند و از نزدیک مردم را ملاقات کنند و در مورد آنها تصمیم بگیرندالگوی مدیریت حکمرانی بر اساس ذائقه و نیازهای مردم می تواند یک الگوی قابل اشاعه باشد برای همه کسانیکه می‌خواهند به مردم خدمت رسانی کنند.

وی افزود: سفرهای استانی رئیس جمهور براساس مطالعات آمایشی و بررسی های کارشناسی انجام میگرفت و مصوبات این سفرها حاصل بررسی های میدانی و کارشناسی می بود قبل از سفر توسط کارشناسان استان بویژه سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها، شوراهای توسعه و برنامه ریزی استان ها و مقامات استانی با نیازسنجی از مردم انجام میگرفت.

الویت هایی که در یک استان وجود دارد و به تفکیک شهرستان ها بررسی میشد و جمع بندی اینها پیش نویس مصوباتی بود که برای معاونت اجرایی رئیس جمهور ارسال میشد و در تهران هم قبل از سفر معاونت اجرایی تمام دستگاه های ذیربط را دعوت می‌کردند، چون برخی از مصوبات مربوط به وزارت خانه های نیرو، راه و شهرسازی، آموزش عالی و به همین ترتیب همه دستگاه های اجرایی.

تاکید رئیس جمهور بر اتمام طرح‌های 30 ساله‌ای که مردم را دلزده کرده است

منظور در خصوص محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای مصوبات سفرهای استانی گفت: سه منبع اصلی وجود دارد. بخشی از مصوبات استانی که عمدتا طرح های زیرساختی و زیربنایی هستند از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود یعنی همان طرح های تملک دارایی ثابت که در پیوست قانون بودجه پیش بینی و درج میشود.

بسیاری از این مصوبات تکمیل، تقویت و تسریع طرح هایی بوده که از سال های قبل شروع شده بود. به عنوان مثال طرح هایی داشتیم که نزدیک به 30 سال از شروع شان گذشته بود و نیمه تمام مانده بود. نظر رئیس جمهور این بود این طرح هایی که مردم از آنها خسته و دلزده شده اند را باید به نتیجه برسانیم.

تخصیص 300 همت منابع برای طرح‌های عمرانی

اعتباراتی که تصویب کردیم برای طرح های عمرانی بیش از 300 هزار میلیارد تومان اعتبارات مصوبات بودجه عمومی بود، تقریبا به همین میزان هم از سایر منابع باید تخصیص پیدا میکرد البته ما پیشرفت‌ مان در بودجه عمرانی بیشتر بود.

در سایر منابع میزان تحقق نسبت به آنچه مصوب شده بود کمتر تحقق پیدا کرد. ببینید اجرای این طرح ها یک رضایت نسبی را در تمام استان ها ایجاد کرد.

انتهای پیام/

مرتبط نوشته ها

تلویزیون شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *